Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door mij met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van www.peterdenharing.nl. Die zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.  Hoewel ik redelijk selectief ben ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan ik niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door mij worden onderhouden wordt afgewezen.

Ikzelf en webdesigner Raymond de Bruin sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Ik behoud me het recht voor om de inhoud van de website inclusief de prijzen ten alle tijden te wijzigen.  Alle tarieven zijn onder voorbehoud.

Coaching, Astrologie, Journalistieke producties