Wat wil je weten?

Bij elk orakel is het van het grootste belang dat je je vraag helder formuleert. Dit orakel geeft immers geen JA of NEE antwoord en meldt ook niet WANNEER of HOE LANG. Stel je vraag liever zo: “In welk proces zit ik nu?” of “In welk proces kom ik terecht als ik ….?” Slim is ook om door te vragen naar een alternatief: “Als ik niet DIT doe, maar DAT, waar kom ik dan in terecht?” Kies bijvoorbeeld een steen voor een sollicitatie bij bedrijf A en dan ook een steen voor een sollicitatie bij bedrijf B. Als extra mogelijkheid kun je vragen naar hoe een ander NAAR JOU kijkt. Lees dan de laatste informatie.

Ik beveel ook de Verleden, Heden & Toekomst keuze aan (“Waar zat ik in, wat gebeurt er nu en wat mag ik straks verwachten?”). Even spannend is: “Hoe staat … (een ander) tegenover mij?” Dat geeft vaak verrassende inzichten. Lees voor die energie het stuk onder het kopje DE ANDER.

Elke steen verschijnt verticaal. De kant die bovenaan ligt, is de zogenaamde signaalkant. Zie je het laagste cijfer boven liggen, dan geeft het orakel je een waarschuwing. Meestal betreft het een negatiever aspect van de zaak of is er een kritischer kijk nodig ten aanzien van je eigen motief. Soms krijg je zo een extra advies in de betreffende situatie, een tip of idee om de situatie aan te pakken. Lees bij voorkeur ook altijd de andere, positieve tekst. Als je een zogeheten ‘dubbele’ trekt, dan zie je bovenaan een merkje + of -. Lees bij dat minnetje de waarschuwing.

De 29e steen in dit spel is een absolute waarschuwing. Hij laat je weten dat dit niet je dag is. Je sterren staan ongunstig, je hormonen zijn in de war, je bent moe of je wordt te erg overschaduwd door iets of iemand anders. Luister er naar en laat de hele boel los. Morgen gaat het weer beter.

Ons bewustzijn zit vol met projecties van de wereld om ons heen. Al onze cellen communiceren op subtiele wijze met de cellen van onze medemens, zelfs met die van dieren en planten. Het ligt dus voor de hand dat veel van wat je waarneemt bij een ander, ook resoneert in jou zelf. Als je dieper wilt graven naar aanleiding van een bepaald antwoord, dan zijn hier de basisbetekenissen van de zes afzonderlijke cijfers. Ze geven allemaal een eigen kleur en een eigen fase aan.

0 = Kwetsbaar begin, gevaar, overmacht en pech.

1 = De voorzichtige enkeling, die wrijving ondervindt.

2 = Druk zetten, initiatief, (pijnlijk) verlangen naar verbetering.

3 = Leren, ervaren, hulp krijgen. Oppassen, maar de basis is goed.

4 = Werken, opbouwen, aansluiting vinden. Nauwkeurig overwegen.

5 = Creatieve ontplooiing, geestelijke groei. Intuïtie. Geluk en succes.

6 = Oogsten, volbrengen, macht, laatste test.